Auteurs

9 producten gevonden.
Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Cursus ’Kieskeurig’. Ondersteuning bij keuze vervolgopleiding voor leerlingen met autisme

Dr. Jacomijn Hofstra Lies Korevaar Jorien van der Velde Franca Hiddink

Het maken van een verkeerde studiekeuze, maar ook het hebben van andere verwachtingen over de opleiding en onvoldoende motivatie door een verkeerd beeld van de opleiding zijn de meest genoemde redenen om te...
Meer info
3,90
Ouderschap bij psychische aandoeningen. Vergeet de vaders niet!

Ouderschap bij psychische aandoeningen. Vergeet de vaders niet!

Peter van der Ende Lies Korevaar

Van der Pas (2002) gaf aan dat zowel vaders als moeders in het contact met professionele zorg de erkenning van dagelijkse problemen rondom ouderschap soms missen en ook de legitimatie om als ouder te falen. Er...
Meer info
3,90
Kinderen van ouders met psychische problemen kijken terug op jeugdervaringen

Kinderen van ouders met psychische problemen kijken terug op jeugdervaringen

Peter van der Ende Linda-Aisha van Dalsum Robin Doeze Lies Korevaar

‘Misschien had m'n moeder kunnen zeggen van: “Mamma zit niet zo lekker in haar vel en dat ligt niet aan jou”. Daarmee zouden ze mij erkennen en je ontneemt gelijk het idee dat ik iets moet gaan doen.’...
Meer info
3,90
Verandering van Spijs

Verandering van Spijs

Jannie Boomsma Lies Korevaar

Een cursus 'gezonde voeding' met en voor mensen met een psychische beperking Het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen startte in 2007 het onderzoeks- en innovatieprogramma Wellness. In...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 11. Begeleid Leren in Nederland

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 11. Begeleid Leren in Nederland

Lies Korevaar Marianne Bassant

Tot voor kort richtten rehabilitatieprogramma’s voor mensen met psychiatrische beperkingen zich vooral op het realiseren van wensen op het terrein van wonen, (vrijwilligers)werk, dagbesteding en sociale...
Steun in netwerkverband - Onderzoek onder deelnemers van het Begeleid Leren-programma in Rotterdam

Steun in netwerkverband - Onderzoek onder deelnemers van het Begeleid Leren-programma in Rotterdam

Henny Oosterbaan Lies Korevaar

Hulp en steun spelen naast vaardigheden een belangrijke rol in het slagen van rehabilitatieprogramma's. Er is echter nog weinig bekend over wie er zoal steun bieden en wat de aard en de kwaliteit van de geboden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2006
Begeleid Leren: 'hardloper of doodloper'

Begeleid Leren: 'hardloper of doodloper'

Lies Korevaar

Het themagedeelte van dit nummer gaat over Begeleid Leren. Begeleid Leren is kort geformuleerd: mensen met psychiatrische beperkingen helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding.
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2006
Rehabilitatie door educatie

Rehabilitatie door educatie

Marianne Bassant Lies Korevaar

Psychiatrische rehabilitatie richt zich op de vier levensterreinen: wonen, werken, leren en het onderhouden van sociale contacten. Als we naar de bestaande situatie in Nederland kijken, dan blijken...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 1999
Doelvaardigheid ontwikkelen: de cursus woonoriëntatie

Doelvaardigheid ontwikkelen: de cursus woonoriëntatie

Lies Korevaar Henny Oosterbaan Mandy van Leeuwen Lenie Dingemanse

De ‘cursus woonoriëntatie’, in de locale wandeling bekend als het project ‘Halen en brengen’, is een samenwerkingsproject van het Centrum voor Dienstverle - ning, Stichting Op weg...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 1999