Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 11. Begeleid Leren in Nederland

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 11. Begeleid Leren in Nederland

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 701 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tot voor kort richtten rehabilitatieprogramma’s voor mensen met psychiatrische beperkingen zich vooral op het realiseren van wensen op het terrein van wonen, (vrijwilligers)werk, dagbesteding en sociale contacten. Aan leren – als vierde terrein – werd niet of nauwelijks structureel aandacht besteed.

Met de start in 1999 van het eerste Begeleid Leren-programma in Nederland bij het ROC Zadkine in Rotterdam is daarin verandering gekomen. Dat betekent niet dat Begeleid Leren-programma’s in Nederland intussen gemeengoed zijn geworden, maar wel dat er in een toenemend aantal regio’s verschillende vormen van dergelijke programma’s zijn gestart. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de resultaten van Begeleid Leren-programma’s, beschikken we inmiddels over een aanzienlijk aantal publicaties op dit terrein en heeft de aandacht voor Begeleid Leren op belangrijke rehabilitatiecongressen inspirerend gewerkt. Sinds 1999 zijn er drie landelijke congressen over Begeleid Leren gehouden waarvoor zowel vanuit het onderwijs als de ggz veel belangstelling bestond. Inspirerend zijn uiteraard ook de voorbeelden van geslaagde Begeleid Leren-praktijken in het buitenland, vooral de Verenigde Staten, waar men al veel langer ervaring heeft opgedaan met Begeleid Leren-programma’s. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de recente ontwikkelingen.