Zorgbehoeften, verwachtingen en informatieverstrekking bij aanvang van beschermd wonen

Zorgbehoeften, verwachtingen en informatieverstrekking bij aanvang van beschermd wonen

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2012-2013 werd bij Lister een onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de zorgbehoeften en verwachtingen van mensen met ernstige psychische aandoeningen die op de wachtlijst voor beschermd wonen stonden. Tevens is de mate van informatieverstrekking over beschermd wonen in kaart gebracht.
In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Geadviseerd wordt om bij de aanmelding bij een RIBW meer aandacht te besteden aan informatievoorziening en een gezamenlijk besluitvormingsproces, zoals Shared Decision Making.