Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht

Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Utrecht had een tijdlang het bedenkelijke imago van een stad waar je rond het station en het aanpalende winkelgebied Hoog Catharijne letterlijk struikelde over de verslaafde mensen die daar dag en nacht rondzwierven. De opvangcapaciteit was bij lange na niet voldoende om hen van de straat te houden, laat staan om hen zorg te bieden die ze op grond van hun complexe problematiek nodig hadden. Utrecht zag zich genoodzaakt tot ingrijpen en lanceerde in 1999 een omvattend plan: Project BinnenPlaats. Nu, anno 2007, is de overlast enorm teruggedrongen en de zorg voor deze doelgroep aanzienlijk verbeterd. Wat zijn de ingrediënten voor dit succes?