Zingen is zo gek nog niet

Zingen is zo gek nog niet

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De betekenis van zingen in een koor in een intramurale ggz-instelling
Wat betekent zingen in een koor voor cliënten die langdurig zijn opgenomen in een ggz-instelling? In hoeverre kan koorzang bijdragen aan hun herstel? Pastoraal medewerker en koordirigent Marianne van Liemt-Kramer (Pro Persona, locatie Multicomplexe Zorg Wolfheze) heeft cliënten die meezingen in het koor ‘Spelenderwijs’ hierop bevraagd. Haar bevindingen heeft ze getoetst aan relevante literatuur over de samenhang tussen zingen en herstel. Ook legt ze een verbinding tussen zingen en mentaal welbevinden.