Weten over leven

Weten over leven

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

feed

Weten over leven
Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen Hilko Timmer en Annette Plooij Amsterdam: Uitgeverij SWP (2009)

' ... dat er wel veel individuele ervaringsverhalen zijn gepubliceerd, maar dat collectieve ervaringskennis van mensen met psychische aandoeningen nog nauwelijks is geëxpliciteerd. Hiermee houdt deze kennis een wat ongrijpbaar karakter en is haar werkzaamheid afhankelijk van de dragers ervan - de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen die stuk voor stuk opnieuw op zoek moeten naar de verhalen van anderen en dan daaruit zelf de collectieve kennis moeten destilleren' (blz. 12).