Weer meedoen in Den Haag en Alkmaar

Weer meedoen in Den Haag en Alkmaar

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het kader van de vermaatschappelijking van de ggz zijn in verschillende regio's de afgelopen jaren maatschappelijke steunsystemen (MSS) opgezet. Hieronder doen de auteurs verslag van hun ervaringen in Den Haag en Alkmaar. De uitgangspunten zijn hetzelfde, de uitvoering verschilt.

Inleiding
Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische/psychiatrische aandoeningen.