‘We hebben het over de broedkamers van de presentiebenadering'

‘We hebben het over de broedkamers van de presentiebenadering'

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Meer dan een dak -

Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers onderzocht

Wat betekenen inloophuizen, buurt- en straatpastoraten voor mensen in de marge en hoe kunnen ze dat ook in de toekomst blijven doen? Dit is onderzocht in opdracht van het Netwerk Dak. De publicatie hierover Meer dan een dak is op 10 maart 2017 gepresenteerd in een bijeenkomst in de Pauluskerk in Rotterdam.

Het onderzoek biedt een inkijkje in de werkwijze, wat goed werkt en waar knelpunten zijn en geeft aanbevelingen voor de komende 10 jaar.