Voorlichting over geestelijke gezondheidszorg aan gemeenten in de Kop van Noord-Holland

Voorlichting over geestelijke gezondheidszorg aan gemeenten in de Kop van Noord-Holland

Productgroep Passage 3 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eén van de aanbevelingen van de Taskforce Vermaatschappelijking is om gemeenten een regierol te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van de integratie van psychiatrische gehandicapten in buurten en wijken. Daarom vond in december 2002 in Schagen een bijeenkomst over de gemeentelijke regierol plaats met vertegenwoordigers van de negen gemeenten uit de Kop van Noord-Holland. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord-Holland. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de aanwezige gemeenten bereid waren te investeren in de consequenties die de vermaatschappelijking teweegbrengt. Volgens hen past vermaatschappelijking goed in het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. Echter, gemeentelijk vertegenwoordigers gaven wel aan kennis en vaardigheden te missen hoe om te gaan met de problematiek van psychisch gehandicapten.. Zij wensen voorlichting over de geestelijke gezondheidszorg en deskundigheidsbevordering.