Verstand van misverstand - Destigmatiserende beelden in de geestelijke gezondheidszorg

Verstand van misverstand - Destigmatiserende beelden in de geestelijke gezondheidszorg

Productgroep Passage 1 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een positieve beeldvorming is een van de voorwaarden om de integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond te laten slagen. Met een foto-expositie gemaakt door ggz-cliënten is geprobeerd het bestaande beeld ten aanzien van 'de psychiatrie' te nuanceren. In het tweede deel van het artikel staat deze foto-expositie centraal. Het artikel start met een aantal stigmareducerende theorieën die de basis van de onderliggende methodiek vormen.