Vermaatschappelijking en rehabilitatie als dagelijks werk - De consequenties van het begrip 'MSS' voor rehabilitatie vanuit de sector beschermd en begeleid wonen

Vermaatschappelijking en rehabilitatie als dagelijks werk - De consequenties van het begrip 'MSS' voor rehabilitatie vanuit de sector beschermd en begeleid wonen

Productgroep Passage 2 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De langdurige zorg staat al enige jaren in het teken van vermaatschappelijking. Het doel is elke cliënt die vormen van hulp bezorgen waarmee hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Samenwerking tussen allerlei zorginstellingen en dienstverleners is daarbij geboden. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn beschreven onder de noemer 'maatschappelijk steunsysteem' (Mos en van Weeghel, 1999). In dit artikel komt aan de orde wat de praktische consequenties zijn voor de sector beschermd en begeleid wonen van het werken in een maatschappelijk steun-systeem (MSS). Het werken als onderdeel van een maatschappelijk steunsysteem stelt namelijk nieuwe eisen aan de werkmethoden in deze sector. Deze worden op grond van de Nederlandse literatuur geïnventariseerd.