Verhalen over vermaatschappelijking

Verhalen over vermaatschappelijking

Productgroep Passage 1 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over vermaatschappelijking zijn twee verhalen te vertellen; een verhaal over mislukking en een verhaal over succes. Dit artikel vertelt beide verhalen. Het laat ook zien waarom ze naast elkaar kunnen bestaan. En het maakt duidelijk waarom vermaatschappelijking, op de keper beschouwd, helemaal niet kan mislukken.
Bron voor het artikel is een recente, uitgebreide inventarisatie door het Trimbos-instituut van de ontwikkelingen, knelpunten en successen op het gebied van vermaatschappelijking tot nu toe.