TOED: Opleidingen voor ervaringsdeskundigen

TOED: Opleidingen voor ervaringsdeskundigen

Productgroep Passage 4 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Al sinds jaar en dag zetten veel cliënten zich vrijwillig in voor het cliëntenwerk: in medezeggenschapsraden, zelfhulporganisaties en cliëntenbelangenbureaus. Hun taken breiden zich steeds meer uit en ondertussen worden er steeds meer eisen gesteld aan hun deskundigheid. Cliënten die zich willen bekwamen kunnen een basiscursus en vervolgcursussen volgen in Eindhoven en Amsterdam. In deze TOED-opleidingen worden cursisten opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Dit artikel gaat in op het aanbod van de TOED-opleidingen en de kracht van eigen ervaringen en verwerking daarvan.