Structureren en verwennen. Vormgeving langdurige intensieve zorg op de afde-ling Molenduin

Structureren en verwennen. Vormgeving langdurige intensieve zorg op de afde-ling Molenduin

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afdeling Molenduin van Bavo Europoort te Rotterdam biedt klinisch verblijf aan langdurig zorgafhankelijke patiënten met een intensieve begeleidingsbehoefte. Het gaat om patiënten die door hun lange psychiatrische carrière veel zijn kwijtgeraakt; afwijzing en verlies spelen een grote rol in hun leven en ze zijn behandelmoe. De functie van Molenduin kan gekenschetst worden als 'veilige haven, waar mensen structuur krijgen voor hun eigen veiligheid'. Met name de afwezigheid van behandeldruk wordt gezien als de kern van het handelen. De afdeling heeft een gesloten en een open gedeelte. Na een periode waarin Contingency Management is toegepast voor de cliënten met dubbelediagnoseproblematiek wordt er nu vooral gewerkt vanuit de principes van Verwenzorg. In dit artikel worden suggesties gedaan voor kwaliteitsbevordering op basis van resultaten van een evaluatieonderzoek.