Stigma en stigmabestrijding - Patrick Corrigan in Nederland

Stigma en stigmabestrijding - Patrick Corrigan in Nederland

Productgroep Passage 3 - 2006
Annette Plooy | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Van 16 tot en met 23 juni 2006 werd ons land aangedaan door professor Patrick Corrigan, hoogleraar psychologie aan het Illinois Institute of Technology in Chicago. Professor Corrigan was uitgenodigd door de Stichting Bijzondere Leerstoel GGZ om de vierde Arie Querido Lezing te houden. In de serie Queridolezingen, die met deze lezing is afgesloten, stond het thema 'Openbare Geestelijke Gezondheidszorg' centraal. Aan Corrigan was gevraagd om dit thema te belichten vanuit de invalshoek van stigmatisering. Corrigan is een mondiaal erkende autoriteit als het gaat om onderzoek naar stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen en strategieën om (zelf)stigma en discriminatie tegen te gaan.