SIGNALEMENT - Multidisciplinaire intensieve zorg of overlastbestrijding?

SIGNALEMENT - Multidisciplinaire intensieve zorg of overlastbestrijding?

Productgroep Passage 4 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Verslag van het tweede congres over Assertive Community Treatment in Rotterdam op 7 oktober 2004


Na Maastricht in 2003 bood Rotterdam op 7 oktober 2004 in het Stadhuis een druk bezocht landelijk ACT-congres. Assertive Community Treatment is bijna dertig jaar oud, maar sinds kort springlevend. De multidisciplinaire intensieve zorg voor psychiatrische patiënten met multipele problemen in de maatschappij lijkt een succesvol antwoord op de zorg voor de uit de instellingen ontslagen (vermaatschappelijkte) patiënten, maar ook voor de verloederden en verkommerenden. Inmiddels zijn er zo'n veertig tot vijftig teams in den lande met intensieve vormen van (bemoei)zorg bezig. Het gaat niet alleen om Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) en casefinding, maar vooral ook om (soms jarenlange) intensieve ambulante zorg als alternatief voor chronisch klinisch verblijf. ACT is daarmee dus ook een geambulantiseerde 'verblijfsafdeling'.