Schizofrenie bestaat niet

Schizofrenie bestaat niet

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2015
ANNE MARSMAN | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Schizofrenie Bestaat Niet en PsychoseNet

Websites over psychose, stemming en de weg naar herstel
Op 7 maart werd op initiatief van een groep professionals, ervaringsdeskundigen en betrokkenen (o.a. Wilma Boevink, Jim van Os, Dirk Corstens, Rokus Loopik, Kim Helmus en ondergetekende) de website www.schizofreniebestaatniet.nl gelanceerd. Diezelfde dag verscheen in NRC Handelsblad het artikel ‘Laten we de diagnose schizofrenie vergeten’, waarin gepleit werd voor afschaffen van de diagnose en 14 uitgangspunten werden gepresenteerd voor goede behandeling en begeleiding van mensen met psychose. Het artikel werd naast Boevink en Van Os ondertekend door de voorzitter van de artsenfederatie KNMG, Rutger Jan van der Gaag, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Aartjan Beekman, de voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVvP, Robert Vermeiren en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut, Rutger Engels.