Rehabilitatie en vraaggericht werken - Over de kunst van vraagverheldering in relatie tot wensen en behoeften

Rehabilitatie en vraaggericht werken - Over de kunst van vraagverheldering in relatie tot wensen en behoeften

Productgroep Passage 1 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vraaggerichte zorg is in de mode. Het is een begrip dat door vrijwel iedere instelling tot sleutelwoord van beleid gemaakt is. Het past in een tijd waarbij de zorg als markt wordt gezien. De klant vraagt, de aanbieder levert. In de praktijk van de zorg weten we dat een belangrijk deel van het werk van de hulpverlener eruit bestaat om met een cliënt diens vraag duidelijk te krijgen. In deze bijdrage wordt beschreven hoe in rehabilitatiebenaderingen omgegaan wordt met vraaggericht werken. Vervolgens wordt beschreven hoe in de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen de vraag van de cliënt zich verhoudt tot wensen en zorgbehoeften.