Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2018
Gratis

Omschrijving

De artikelen in deze uitgave van Participatie en Herstel hebben mij zonder uitzondering tot nadenken aangezet. Vanzelfsprekend hoop ik dat dit bij u ook gebeurd.
Jaren geleden nam ik deel aan een workshop van Jos Dröes en Martijn Kole over het dynamiseren van psychiatrische diagnoses. Ik ging er ‘opgewonden’ door de nieuwe kennis, maar met de nodige vraagtekens weg. Wat was ik blij om voor dit nummer een artikel van hun hand te mogen ontvangen over het onderwerp van de workshop van toen. Veel van mijn vragen werden door het lezen van het artikel opgelost; maar er bleven er ook nog steeds openstaan. Is niet elk probleem wat zich in de GGz aandient ten principale een communicatieprobleem? Ik ben benieuwd wat u van het artikel vindt. Ook het tweede artikel over de generieke module destigmatisering zette mijn hersenen aan het werk. We gebruiken volgens de auteurs opvallend genoeg een groot aantal buitenlandse methodes voor stigmabestrijding. Het roept de vraag op of het niet tijd wordt dat we in Nederland zelf effectieve methoden gaan ontwikkelen voor stigmabestrijding. Talent genoeg lijkt me.