Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2016
JOS DROES | 2016
Gratis

Omschrijving

Dit nummer van Participatie en Herstel opent met een reactie van de auteurs van Goede GGZ, Philippe Delespaul, Michael Milo, Wilma Boevink en Jim van Os, op de kritische beschouwing over de Nieuwe GGZ in het vorige nummer door Ed van Hoorn en de kanttekeningen daarbij van ondergetekende. Ed van Hoorn heeft op verzoek van de redactie hierop weer een korte reactie gegeven. Hij maakt nog eens duidelijk dat het kwaad wat hem betreft begint bij de ziektemetafoor. Wat mij verbaast is dat men vanuit de Nieuwe GGZ een trend bespeurt om een domeinsplitsing te organiseren waarin curatief of symptomatisch herstel, participatie of maatschappelijk herstel en subjectief of persoonlijk herstel elkaar gaan beconcurreren. In de praktijk zien we juist veel geloof in het nut van gezamenlijk optrekken, zoals ook blijkt uit de bijdragen in dit nummer. We beginnen met een vertaling van het klassieke artikel van Slade en anderen over klinisch en persoonlijk herstel. Dan volgt de integrale behandeling van vluchtelingen met traumatische ervaringen door Renate Smid en Sabine Vermin. In het tandemmodel van Paulina Sedley en anderen trekken ervaringsdeskundigen en docenten samen op.