Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2015
JOS DROES | 2015
Gratis

Omschrijving

Soms meen je bij het doorlezen van een nummer van het tijdschrift dwarsverbanden te zien: schijnbaar nauwelijks verwante onderwerpen lijken zich met elkaar te verbinden. In dit nummer zie ik verwantschap tussen de ‘Open Dialogue’ waarvan Jan van Blarikom een zeer gedegen en informatief overzicht geeft, de cliëntgerichte benadering van Rogers, besproken door Jan Pols, de Website ‘schizofrenie bestaat niet’ waarover Anne Marsman bericht, de door Irene van de Giessen gesignaleerde anosognosie en de kritische dialogen in het boek van Doortje Kal en anderen, besproken door Marion Ammeraal en Jan Theunissen.