Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2015
JOS DROES | 2015
Gratis

Omschrijving

De grote transitie van zorgzame samenleving naar participatiemaatschappij is ruim vijf maanden oud. Veel te vroeg om al een balans te kunnen opmaken. Vanzelfsprekend lezen we in de krant wat er niet goed gaat: de uitbetaling van PGB’s, tekorten voor de RIBW-zorg, gemeenten die te laat begonnen zijn met de voorbereiding van de transitie, kritiek op aanbestedingsprocedures, zorgen over het wegvallen van kwalitatief goede thuisbegeleiding en van dagbestedingsmogelijkheden. Om te horen wat er wél goed gaat moeten we nog even wachten.
Hoe werken de veranderingen door in dit nummer van het tijdschrift? De artikelen tonen een staalkaart van ggz-reacties op wat er gebeurt.