Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2011
Gratis

Omschrijving

Hoe kan de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen worden verbeterd? Drie verschillende invalshoeken op de zorgbehandeling, rehabilitatie en herstel - worden geanalyseerd met behulp van de zogenoemde basismetaforen van de Amerikaanse filosoof Pepper (Auke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders). Hoe verhouden behandeling, rehabilitatie en herstel zich tot elkaar: vullen ze elkaar aan of zijn ze onverenigbaar? Dit artikel legt onderliggende visies bloot en geeft inzicht in kwesties van (in)congruentie van zorgvraag en zorgaanbod. Het uiteenrafelen van de drie zienswijzen beoogt bij te dragen aan 'een goede verstandhouding of zelfs partnerschap' van cliënten en hulpverleners.