Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2010
Gratis

Omschrijving

Gaat rehabilitatie verdwijnen? Jos Dröes en Annette Plooy verkennen de relatie tussen herstel en rehabilitatie in Engelstalige visiedocumenten over vernieuwing van de ggz. Het is van belang daar inzicht in te hebben, omdat de ontwikkeling van herstel als sturingsprincipe voor de ggz nog in een pril stadium verkeert. We kunnen wellicht wat leren van landen waar al geruime tijd met een herstelvisie wordt gewerkt. In Britse publicaties wordt herstel gezien als een modernisering van rehabilitatie: herstel als richtsnoer om revalidatiepsychiatrie meer cliëntgericht te maken. Herstel is daarin onderdeel van een stoornisgericht, professioneel rehabilitatieconcept, waarin weinig aandacht is voor emancipatie en ervaringsdeskundigheid van cliënten. In publicaties uit de VS en Nieuw-Zeeland ligt het accent anders: rehabilitatie heeft hierin slechts een marginale betekenis. De rehabilitatieterreinen worden weliswaar genoemd, maar een overkoepelend rehabilitatiebegrip ontbreekt. Een variant is dat rehabilitatie verschuift naar de uitvoerende sfeer.