Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
2010
Gratis

Omschrijving

Hoe kunnen cliënten bij hun herstel worden ondersteund? In 2009 publiceerde dit Tijdschrift een eerste overzicht van kenmerken van herstelondersteunende zorg ('een concept in ontwikkeling'). Jos Dröes en Annette Plooy vergeleken de Engelstalige en Nederlandse literatuur over herstelondersteuning en vonden opmerkelijke verschillen. Zo blijken thema's in de Engelstalige literatuur vooral geformuleerd te zijn in termen van zorg en van activiteiten van hulpverleners. In de Nederlandse literatuur ligt juist meer nadruk op het handelen van cliënten zelf, waarbij hulpverleners ondersteuning geven. En in de Engelstalige literatuur is - anders dan in de Nederlandse - veel aandacht voor hoop en optimisme, discriminatie en de sociale inbedding van mensen in hun omgeving. In Nederland heeft HOZ vooral betrekking op herstel van de persoon; in de Engelstalige literatuur ligt het accent op herstel van ziekte en van maatschappelijke rollen.