Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2010
Gratis

Omschrijving

De belangrijkste thema's die in dit lentenummer aan de orde komen zijn: de participatie van cliënten en familie in de ggz en de stigmatiserende werking die uitgaat van een ggz die in de samenleving een geïsoleerde positie inneemt.