Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
Annette Plooy | 2009
Gratis

Omschrijving

Het Tijdschrift voor Rehabilitatie richt zich, blijkens de ondertitel, primair op rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen. Dat onderwerp is al breed genoeg, en daar valt al zoveel over te schrijven dat we daar onze handen genoegzaam mee vol hebben. Vooral ook omdat er nog zoveel te overtuigen valt binnen de ggz-sector als het gaat om de noodzaak tot, en kansen voor, actieve ondersteuning van sociale integratie en zelfverwerkelijking van mensen met ernstige psychiatrische problematiek.