Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
Gratis

Omschrijving

Wat voegt een herstelgerichte visie toe aan het ziektemodel? Jos Dröes pleit er in het openingsartikel voor om psychotische verschijnselen óók te beschouwen als herstelpogingen in plaats van alléén maar als ziekte. Omdat herstelpogingen verbeterd en aangevuld kunnen worden, terwijl symptomen van ziekte juist bestreden moeten worden.'De combinatie levert een completer toestandsbeeld en arsenaal van interventies op.' Om vervolgens in te gaan op herstelondersteuning in de fasen van reactief en proactief herstel.