RECENSIE - Een complex ideaal in de praktijk van de langdurige psychiatrie

RECENSIE - Een complex ideaal in de praktijk van de langdurige psychiatrie

Productgroep Passage 4 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ideale zorg, goed doen voor cliënten, cliënten zo goed mogelijk begeleiden... Hoe vaak worden deze woorden niet gebruikt bij het begeleiden van mensen met ernstige en langdurige psychische problemen die bovendien niet meer buiten een ziekenhuis kunnen wonen? Maar hoe dat dan concreet dient te gebeuren en welke paden hiervoor het beste bewandeld kunnen worden, blijft veelal moeilijk te kwantificeren en kwalificeren. Dat het echter toch kan, demonstreert Jean-nette Pols met succes in haar proefschrift Goede zorg. Een complex ideaal in de praktijk van de langdurende psychiatrie, waarop zij in de zomer van dit jaar promoveerde. Met haar onderzoek is ze er op een originele wijze in geslaagd om het abstracte concept van 'ideale zorg' op een bevattelijke wijze te operationaliseren en te definiëren. Haar onderzoek focust op wat 'goede zorg' inhoudt op vier afdelingen voor langverblijvers en op vijf afdelingen in drie verzorgingshuizen voor ouderen. Met name was zij geïnteresseerd in de wijze waarop het ideaal van zorg tot uiting komt in de dagelijkse verzorging van deze cliënten en hoe dit kan leiden tot zorgverbetering. Zij onderzoekt dit niet via gestructureerde interviews met personeelsleden en cliënten, maar ze doet dit vooral door te observeren hoe personeelsleden deze idealen in de praktijk brengen.