Reacties

Reacties

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de vorige aflevering pleitte Peter Pierik voor het toevoegen van een extra spanningsveld aan de kritische beroepssituaties die worden benoemd in het beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid, namelijk het cliëntperspectief tegenover het hulpverlenersperspectief. In een overigens genuanceerd betoog stelt hij dat alleen mensen die in eenzelfde situatie hebben gezeten, echt begrijpen wat er nodig is voor een betekenisvol contact met de cliënt in bijvoorbeeld een crisissituatie.