REACTIE - Krachtige taal  Een reactie op "Rehabilitatietaai. Voortzetting van 'een bescheiden polemiek' "

REACTIE - Krachtige taal Een reactie op "Rehabilitatietaai. Voortzetting van 'een bescheiden polemiek' "

Productgroep Passage 1 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De reactie van Wilma Boevink in het laatste nummer van Passage van vorig jaar op mijn redactioneel in het septembernummer (nr. 3) vraagt om een voortzetting van de discussie over de plaats van rehabilitatie in het Nederlandse bestel. Ik stelde in mijn bijdrage twee vragen. De eerste vraag ging over de vitaliteit van de Nederlandse rehabilitatiebeweging. Zijn we inmiddels, na zo'n 15 jaar, gesetteld in het zorgbestel of moeten we onze plaats nog steeds bevechten? Ik stelde dat rehabilitatie als benadering inmiddels een vaste plaats verworven heeft in de Nederlandse ggz, maar helaas nog niet als zorgaanbod. Het gebrek aan politieke consensus over de positie in het zorgbestel belemmert in belangrijke mate de implementatie. Dit gebrek is niet alleen zichtbaar op het niveau van het landelijke bestuur (regering en ministerie) maar ook op het niveau van de instellingsbesturen. Zolang instellingsbesturen rehabilitatie niet als een belangrijk onderdeel van hun zorgaanbod positioneren, zal de overheid er ook geen indicatiestelling en financiering aan koppelen. Andersom geldt ook: als de overheid rehabilitatie niet erkent als een belangrijke vorm van zorg bij herstel van ernstige psychiatrische aandoeningen, en een belangrijke vorm van ondersteuning bij terugkeer naar een leven als burger in de samenleving (community care), dan zullen de aanbieders van rehabilitatiediensten ook niet gestimuleerd worden deze naast behandeling als producten te omschrijven.