Psychiatrie in de buurt - De beleving van overlast en veiligheid door buurtbewoners

Psychiatrie in de buurt - De beleving van overlast en veiligheid door buurtbewoners

Productgroep Passage 2 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de omgeving van de locatie Capelle van de Bavo RNO Groep is met een tussentijd van twee jaar in opdracht van het buurtoverleg tweemaal een onderzoek uitgevoerd naar de mate van ervaren overlast en de beleving van veiligheid door buurtbewoners. In de periode tussen de twee onderzoeken zijn maatregelen genomen. Bij de tweede meting was de situatie verbeterd, maar de doelstellingen waren nog niet bereikt.