Probleeminventarisatie vanuit cliënten met een psychose - Toepasbaarheid van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Probleeminventarisatie vanuit cliënten met een psychose - Toepasbaarheid van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Binnen de ergotherapie is in 1980 in Canada een cliëntgericht meetinstrument ontwikkeld dat specifiek tot doel heeft de problemen die cliënten ervaren te achterhalen, namelijk de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Dit instrument gaat uit van het perspectief van de cliënt. Vanuit de afdeling ergotherapie van de adolescentenkliniek van AMC/De Meren hebben de auteurs onderzocht of de COPM een bruikbaar hulpmiddel is om adolescenten na een psychose in staat te stellen de door hen ervaren problemen te formuleren.


Inleiding

Naast de al bekende Goal Attainment Scale (Ng e.a., 2000; Fall, 1985) en de Cam-berwel Assessment of Needs (Bengtsson-Tops, 2004; Ochoa e.a., 2005) is binnen de ergotherapie de COPM ontwikkeld als meetinstrument dat naast het evalueren van een verandering in het handelen ook tot doel heeft de problemen die cliënten op het gebied van het handelen ervaren te achterhalen. De COPM is niet leeftijdgebonden en is ontwikkeld voor zowel de algemene als de geestelijke gezondheidszorg. Uit eerder onderzoek bij cliënten in de algemene gezondheidszorg werd geconcludeerd dat met behulp van de COPM prioriteiten van de cliënt duidelijk worden, waardoor de therapie zich meer kan richten op de wensen en behoeften van de cliënt (Dedding e.a., 2000). In de ggz in Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen met dit instrument. De vraag rees of de COPM bruikbaar zou zijn voor cliënten met een recent ontstane psychotische stoornis. Wanen, hallucinaties en gebrek aan ziekte-inzicht bij adolescenten met een (eerste) psychose veroorzaken immers mogelijk moeilijkheden met het onder woorden brengen van hun problemen en het stellen van realistische doelen in het dagelijks leven.
Hierbij hebben we ook gekeken of behandelfase en leeftijd invloed hebben op de bruikbaarheid van de COPM.