Perspectieven op herstelgerichte woonzorg: Nederlandse bevindingen in een Europese Delphi-studie

Perspectieven op herstelgerichte woonzorg: Nederlandse bevindingen in een Europese Delphi-studie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat zijn belangrijke aspecten op het gebied van herstelgerichte woonzorg en denkt iedereen hier hetzelfde over? In hoeverre komen meningen van verschillende belanghebbenden overeen en zijn er mogelijk internationale verschillen? Voor een groot deel is het nog onbekend in hoeverre verschillende deskundigengroepen het eens zijn over wat belangrijk is in de woonzorg voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. In een Europese studie is dit geïnventariseerd in tien landen en bij vier groepen deskundigen (cliënten, naasten, professionals en belangenbehartigers) met als doel de ontwikkeling van een internationaal meetinstrument voor de kwaliteit van woonzorg, genaamd de QuIRC (Quality Indicator for Rehabilitative Care). In dit artikel worden de Nederlandse bevindingen van deze studie belicht.