Perspectieven bij vroege interventie. De vroege interventie voorbij: kunnen we alternatieve verhalen zoals ‘ Woodshedding’ gebruiken als wegen naar herstel van schizofrenie?

Perspectieven bij vroege interventie. De vroege interventie voorbij: kunnen we alternatieve verhalen zoals ‘ Woodshedding’ gebruiken als wegen naar herstel van schizofrenie?

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Samenvatting

Doel: overwegen hoe vroege interventie bij psychose een herstel-paradigma kan ondersteunen.
Methoden: een aanzienlijk deel van de mensen die een eerste psychotische episode doormaken, is op weg naar een hardnekkige en potentieel levenslange aandoening. Aandoeningen uit het schizofreniespectrum vereisen van de hulpverlening specifieke kwaliteiten en attitudes die kenmerkend zijn voor herstelgerichte zorg. Dit artikel verkent enkele van deze kwaliteiten en attitudes, door de spanning te onderzoeken tussen het traditionele 'ziektekundige' verhaal, zoals veelal gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg, en het 'menselijke' verhaal van cliënten en hun families.

Resultaten: we omschrijven enkele belangrijke kenmerken en constructen van herstelondersteunende zorg, die verband houden met het Vroege Interventie (Vl)-paradigma. Dit zijn: woodshedding, keerpunten, modellen van discontinue verbetering, therapeutisch optimisme, geleidelijkheid en het maken van ervaringsverhalen (narratieven). Ook plaatsen we de rol van familieleden en andere naastbetrokkenen op de voorgrond. We zijn van mening dat aan hun potentiële bijdragen meer aandacht besteed moet worden. Conclusies: het Vl-paradigma kan weerklank vinden en een bolwerk worden van een herstelgerichte praktijk, juist op punten waarop de geestelijke gezondheidszorg er tot nu toe niet goed uitkomt. Aan de andere kant kan het niet bieden van een dergelijke aanpak in de vroege fase van de aandoening onnodig negatieve en soms zelfs desastreuze gevolgen hebben.