Over verbinden en verschil... Over kwetsbaarheid en kracht

Over verbinden en verschil... Over kwetsbaarheid en kracht

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2017
Cora Brink | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bouwstenen voor participatie en herstel
Er is nog veel te doen als het gaat om de kwaliteit van leven, de participatie en het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De vaak schrijnende verhalen die ik heb gehoord de afgelopen twee jaar in mijn werk bij het LPGGz,1 worden helaas bevestigd door verschillende onderzoeksrapporten. Ondertussen gebeurt er ook veel moois. In de ggz wordt hard gewerkt aan verandering, in het sociaal domein komt meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en er komt langzamerhand meer openheid over psychische aandoeningen. Dat is nodig. Daarnaast ontstaan er initiatieven van mensen die zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen. Die initiatieven vervullen op steeds meer plekken een belangrijke rol voor de participatie en het herstel, naast de zorg en het sociaal domein.