Op zoek naar de bronnen van stemmen horen

Op zoek naar de bronnen van stemmen horen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het maken van een construct en een onderzoek bij honderd stemmenhoorders naar de relatie tussen hun levensverhaal en de stemmen die ze horen

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een betekenisvol verband bestaat tussen levenservaringen, met name het optreden van trauma en verlies, en daaruit voortvloeiende psychotische symptomen. In dit artikel wordt een door Romme en Escher ontwikkelde methode beschreven, het maken van het zogenaamde ‘construct', om de relatie tussen de inhoud en de kenmerken van het horen van stemmen (‘auditieve hallucinaties') en daarmee samenhangende levenservaringen van de stemmenhoorder te analyseren en te beschrijven. Deze methode is vervolgens toegepast bij honderd stemmenhoorders die in psychiatrische behandeling waren, waarvan 80% met de diagnose schizofrenie of een andere psychotische stoornis. De meeste stemmenhoorders in deze groep hoorden twee tot vijf stemmen gedurende gemiddeld achttien jaar. Bij 89% van de stemmenhoorders werd minstens één vervelende ervaring gemeld, zoals conflictsituaties in het gezin, verwaarlozing, fysieke of emotionele mishandeling, seksueel misbruik en pesten of intimidatie. In aansluiting daarop konden diverse stress uitlokkende factoren in verband worden gebracht met het beginnend optreden van het stemmen horen bij zowel jongeren als volwassenen. In 94% van de gevallen was het mogelijk de door de stemmen belichaamde onderliggende emotionele conflicten (bv. een gering gevoel van eigenwaarde, woede, schaamte en schuldgevoel) duidelijk te krijgen. Bij 78% kon de identiteit van stemmen in verband gebracht worden met daadwerkelijk bestaande personen (bv. een familielid, een misbruiker) of aspecten van de persoon zelf. Op grond van dit onderzoek kunnen we aannemen dat stemmen horen begrepen kan worden in de context van de levenservaringen van de stemmenhoorder en dat die informatie in de praktijk kan worden toegepast om het persoonlijk herstel te bevorderen.
Sleutelwoorden: auditieve hallucinaties, stemmen horen, psychose, trauma, diagnose