Op weg naar een woning van eigen keuze

Op weg naar een woning van eigen keuze

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Stichting De Zijlen is een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. In het kader van deconcentratie van de zorg bereidt De Zijlen een omvangrijk verhuisproces voor van een grootschalige woonvoorziening naar kleinschaliger woonvormen. Hoe pak je dat aan, wanneer je rehabilitatieprincipes hoog in je vaandel hebt gezet? De Zijlen betrok het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool bij deze operatie. De auteurs doen verslag van de inmiddels genomen stappen.
Mensen met een verstandelijke beperking dienen waar mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt niet alleen voor wonen in een woonwijk, maar ook voor participeren in de arbeidsmarkt en het reguliere onderwijs.