Ontwikkelingen en knelpunten in de chronische psychiatrie

Ontwikkelingen en knelpunten in de chronische psychiatrie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 1999 is het Platform Chronische Psychiatrie opgericht, een informeel landelijk netwerk van professionals (psychiaters, psychologen, gedragswetenschappers) die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie.
Hoe heeft de chronische psychiatrie zich tot nu toe ontwikkeld? En hoe kijkt men binnen het Platform aan tegen 'herstel' en herstelgerichte zorg'? Geplaatst in de context van veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende visies in de psychiatrie is een bescheiden opstelling op zijn plaats.