Ongebonden schilvoorzieningen - H9. Het Diepwater Collectief

Ongebonden schilvoorzieningen - H9. Het Diepwater Collectief

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
Cor Pieters | 2001
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij consumer-runprojecten gaat het om initiatieven voor en door cliënten van de GGz. Zij geven zelf vorm en richting aan de doelen en activiteiten en runnen de organisatie gezamenlijk. Een voorbeeld van zo’n consumer-runproject is het Diepwater Collectief in Amsterdam. Cor Pieters is als voorzitter en beeldend kunstenaar zeven jaar betrokken geweest bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Diepwater Collectief. Hij beschrijft waarom het gaat bij dit collectief van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond; wat de kracht en betekenis is van een consumer-runproject zoals het Diepwater Collectief en geeft zijn visie op de moeilijkheden en dilemma’s die je daarbij tegen kunt komen.
Samenwerken in de beeldende kunst In Amsterdam hebben beeldende kunstenaars elkaar gevonden in het Diepwater Collectief. Het Diepwater Collectief is een voorbeeld van een consumer-runproject: een initiatief voor en door (ex-)cliënten van de GGz. Kenmerkend daarbij is dat de participanten zelf vorm en richting geven aan de doelen en activiteiten van het project en dat zij zelf de organisatie runnen.