Ongebonden schilvoorzieningen - H6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers

Ongebonden schilvoorzieningen - H6. Ambulante woonbegeleiding door vrijwilligers

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
Els Nanninga | 2001
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

het Riagg. In deze contacten ging het vooral over medicatie en het ziektebeeld. Door hun langdurige hulpverleningsgeschiedenis waren deze mensen sociaal geïsoleerd geraakt en daardoor allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden kwijtgeraakt. Om hier iets aan te doen is vanuit het Wegloophuis het idee van ambulante woonbegeleiding ontstaan en hiervoor werd de Stichting Op Weg opgericht. De Stichting is lid van de Landelijke federatie ongebonden schilvoorzieningen (Lfos).
Gezien de problematiek van mensen die buiten de psychiatrie een zelfstandig leven wilden opbouwen was de begeleiding van de Riagg duidelijk onvoldoende, er was behoefte aan meer en betere begeleiding. Voor de vormgeving van deze nieuwe manier van hulp verlenen is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de antipsychiatrie. De klassieke psychiatrie confronteert mensen voortdurend met hun ziektebeeld. Daardoor blijven ze vast zitten aan de patiëntenrol. Goede hulpverlening moet echter starten vanuit gelijkwaardigheid en gericht zijn op de mogelijkheden die de persoon in zich heeft, op integratie in de maatschappij. We noemen het dan ook geen hulpverlening, maar hebben het vooral over begeleiding en ondersteuning. Willen mensen zich echt gesteund voelen, dan is persoonlijke aandacht en voldoende tijd belangrijk. Kleinschaligheid lijkt dan ook een voorwaarde. Deze ondersteuning moet niet geboden worden door professionele hulpverleners die gewend zijn probleemgericht te kijken, maar door vrijwilligers die vooral uit betrokkenheid deze ondersteuning willen geven. De mensen die begeleid worden door Stichting Op Weg noemen zichzelf deelnemers, daarmee stappen ze uit hun rol van expsychiatrische patiënt of, zoals dat in de reguliere hulpverlening genoemd wordt, uit de rol van cliënt.
Bovenstaande ideeën werden gebruikt tot het opzetten van een vrijwilligersproject gericht op het bieden van ambulante woonbegeleiding. Bovendien werd een inloopvoorziening opgericht.