Ongebonden schilvoorzieningen - H2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe

Ongebonden schilvoorzieningen - H2. Een onafhankelijk Informatieen Adviesbureau voor de GGz in Drenthe

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het Informatieen Adviesbureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg (IAB-GGz) is een laagdrempelig, herkenbaar en centraal informatiepunt in de regio Drenthe over alle zaken die te maken hebben met de geestelijke gezondheid. Het IAB is een consumer-runproject dat zich ten doel stelt om de positie van de hulpvrager te versterken door professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid te bundelen en mensen vanuit een breed perspectief te informeren. Hiervoor is het IAB een samenwerkingsverband aangegaan met de Bibliotheek in Assen.