Ongebonden schilvoorzieningen - H13. Uitzicht op Betaald Werk Arbeidsrehabilitatie via de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam

Ongebonden schilvoorzieningen - H13. Uitzicht op Betaald Werk Arbeidsrehabilitatie via de Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam (SNWA) is een arbeidstrainingscentrum in Amsterdam waar cliënten met een psychiatrische of psychische handicap echte arbeidservaring op kunnen doen met behoud van uitkering. Daartoe zijn een negental bedrijven opgezet die diensten aanbieden aan externe klanten uit de ‘gewone’ buitenwereld. De SNWA staat organisatorisch los van de GGz en dat is met opzet. Men wil cliënten ervaring geven met een niet-patiëntenrol. Er wordt begeleiding gegeven uitgaande van een samen met de deelnemer opgesteld rehabilitatieplan.