Ongebonden schilvoorzieningen - H12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

Ongebonden schilvoorzieningen - H12. Wegloophuis Psychiatrie Utrecht

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

December 1981 werd het Wegloophuis Psychiatrie Utrecht opgericht door mensen van de cliëntenbond, studenten en andere vrijwilligers. In 1982, na het kraken van een pand met de hulp van de kraakbeweging, konden de eerste vrijwilligers in het Wegloophuis beginnen hun doelen te realiseren. Drie jaar later in 1985, kreeg het Wegloophuis het huidige pand aan de Waterstraat toegewezen door de gemeente. Het Wegloophuis werd door de provincie Utrecht op incidentele basis gesubsidieerd. In 1995 trok de provincie zich terug en werd na veel touwtrekken, de subsidie op structurele basis overgenomen door de gemeente Utrecht. In 1998 opende het Wegloophuis tevens een huis voor langdurig wonen: het Vervolghuis. De jarenlang gekoesterde wens om bewoners van het Wegloophuis een meer definitieve woonplek te geven buiten wachtlijsten en indicatiecommissies om, kon toen dankzij een subsidie van de Ziekenfondsraad en de beschikbaarheid van een geschikt pand, werkelijkheid worden.