Ongebonden schilvoorzieningen - H11. Stichting Aanzet in ‘s-Hertogenbosch

Ongebonden schilvoorzieningen - H11. Stichting Aanzet in ‘s-Hertogenbosch

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Stichting Aanzet stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de samenlevingsopbouw door het opzetten van nieuwe en innovatieve werkprojecten. Vanuit deze doelstelling maakt de Stichting zich sterk voor het opzetten van sociale activeringsprojecten ten behoeve van langdurig werklozen en/of moeilijk plaatsbaren op de arbeidsmarkt.
Deze mensen worden door Aanzet niet benaderd of betiteld als cliënten of patiënten; wij spreken van onze medewerkers. Het liefst hebben we ook dat ze zeggen te werken bij Stichting Aanzet.