Ongebonden schilvoorzieningen - Epiloog

Ongebonden schilvoorzieningen - Epiloog

Productgroep Ongebonden schilvoorzieningen
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit Passage Cahier heeft u kunnen lezen over de ongebonden schilvoorzieningen. Het zijn altijd kleinschalige voorzieningen met zeer uiteenlopende doelstellingen. Bijna alle schilvoorzieningen tobben met een ontoereikende financiering, waardoor verdere ontwikkelingen worden tegengehouden. Niet alleen is de financiering op jaarbasis ontoereikend, maar ook is iedere vorm van meerjarenplanning vrijwel onmogelijk.

Vrijwel alle ongebonden schilvoorzieningen maken gebruik van de diensten van vrijwilligers. Het aanstellen van betaalde medewerkers maakt de ongebonden schilvoorziening al spoedig insolvabel. Meer dan twee betaalde medewerkers – en zelfs dat nog lang niet altijd – kan een schilvoorziening zich niet permitteren. Vrijwel iedere schilvoorziening tracht daarom vrijwilligers te werven. Dit wordt echter steeds moeilijker. In de vrijwilligersvijver wordt door zeer velen gevist.