Onderzoek in de langdurige zorg - Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek

Onderzoek in de langdurige zorg - Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2008
Liesbeth Baas | 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderzoek bij langdurig zorgafhankelijke patiënten vereist een eigen aanpak. Zo is het van belang dat gebruikte methodes of instrumenten gevoelig zijn voor het meten van kleine veranderingen in het functioneren, dat er aandacht is voor de persoonlijke beleving van cliënten en dat uitkomsten relevant zijn voor de praktijk (Schilperoort, 2007). In GGZ Friesland is gezocht naar een dergelijke onderzoeksaanpak om na te gaan wat het effect is van de zorg en hoe de cliënt de zorg ervaart.Voor de afdeling Beschut Wonen te Heerenveen zijn daarvoor twee onderzoeksmethoden ontwikkeld. Beide methoden hebben belangrijke informatie opgeleverd voor de praktijk.