Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie

Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
Jos Dröes | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel is een bewerking van de 2e Rob Giel lezing, uitgesproken op het vijfde Schizofreniecongres (19 november 2009) onder de titel 'Nieuwe namen voor een oude dame'.

Inleiding: schizofrenie en herstel
Dit artikel gaat over schizofrenie en herstel. Dit is geen vreemde combinatie. Er is veel onderzoek dat aantoont dat een kwart tot een derde van de mensen die ooit de diagnose schizofrenie kregen goed, en nog eens een derde gedeeltelijk herstelt (Bellack, 2006; Calabrese & Corrigan, 2005). Sommige van de herstelden hebben geen of weinig hulp van de GGZ gehad en gebruiken geen medicatie (Bock, 2000; Bellack, 2006). Herstel van schizofrenie komt dus echt voor. Het is een natuurlijk verschijnsel. Het is daarom eigenaardig dat er over schizofrenie maar zelden in termen van herstel wordt gesproken. Het gangbare taalgebruik is vooral ziekte-gerelateerd zoals blijkt uit het gebruik van termen als terugval, symptoomreductie en remissie. Het zou evenwel ook goed mogelijk zijn om een herstelgericht woordgebruik te gebruiken. We zouden dan kunnen spreken van 'zich hardnekkig herhalende herstelperioden', 'toenemende zeggenschap over de ziekte', 'de kracht van ervaringsdeskundigheid' of 'het opbouwen van een zinvol leven na of ondanks de aandoening'.