Onbenutte Kwaliteiten in Rotterdam - Balanceren tussen werkgelegenheids- en welzijnsbeleid

Onbenutte Kwaliteiten in Rotterdam - Balanceren tussen werkgelegenheids- en welzijnsbeleid

Productgroep Passage 1 - 2005
Rian Smit | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tien jaar geleden is in Rotterdam gestart met de Stichting Onbenutte Kwaliteiten gericht op sociale activering. Sociale activering is bestemd voor mensen bij wie de afstand tot de arbeidsmarkt voorlopig onoverbrugbaar is. In de afgelopen jaren is de Stichting een grote speler geworden in het arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid; meer dan 12.000 mensen zijn de afgelopen jaren in trajecten actief geweest.
In dit artikel wordt stil gestaan bij het ontstaan, context en doel van de Stichting Onbenutte Kwaliteiten en bij de rol die de Stichting heeft gespeeld in de vermaatschappelijking van de zorg en de maatschappelijke participatie. Naast de Stichting Onbenutte Kwaliteiten worden twee praktijken uit Rotterdam in beeld gebracht die gericht zijn op het maatschappelijk herstel van specifieke groepen. Wat is hun succesfactor?