Omgaan met hulpverleners en hun boodschap

Omgaan met hulpverleners en hun boodschap

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
John Jongejan | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De vicieuze cirkel
Hulpverleners kwamen op mijn pad toen ik op mijn kwetsbaarst was. Ze kwamen zomaar in mijn persoonlijke, intieme leefsfeer en kwamen binnen in de verwarring waar ik in verkeerde. Het waren in mijn beleving vreemde mensen die ik niet begreep. In de donkerste momenten van de isoleercel in-en-uit, kon ik hun niet vertrouwen. Ze gaven mij geen goede uitleg over wat er met mij aan de hand was en waarom ik elke keer in de separeer moest. Ik had eigenlijk troost, echte aandacht en begrip nodig. Dit was een onmenselijke periode voor mij. Het was achteraf gezien een soort vicieuze cirkel. Doordat zij blijkbaar vonden dat ik gek gedrag vertoonde, moest ik in de separeer.